Shpërndaje

Keni dilema nëse pesha juaj është ideale në bazë të gjatësisë që keni?

Më poshtë do ju sjellim se si duhet të jetë pesha në proporcion me gjatësinë e trupit.

Rezultatet bazohen në këtë lloj formule:

 

(Gjatësia juaj – 100) – (10% x Gjatëesi – 100) = Pesha

1- Nese jeni e gjate 1.50cm, pesha juaj ideale = 45.0 kg.

 

2 -Nese jeni e gjate 1.51cm, pesha juaj ideale = 45.9 kg.

 

3- Nese jeni e gjate 1.52cm, pesha juaj ideale = 46.8 kg.

 

4- Nese jeni e gjate 1.53cm, pesha juaj ideale = 47.7 kg.

 

5- Nese jeni e gjate 1.54cm, pesha juaj ideale = 48.6 kg.

 

6- Nese jeni e gjate 1.55cm, pesha juaj ideale = 49.5 kg.

 

7- Nese jeni e gjate 1.56cm, pesha juaj ideale = 50.4 kg.

 

8- Nese jeni e gjate 1.57cm, pesha juaj ideale = 51.3 kg.

 

9- Nese jeni e gjate 1.58cm, pesha juaj ideale = 52.2 kg.

 

10- Nese jeni e gjate 1.59 cm, pesha juaj ideale = 53.1 kg.

 

11- Nese jeni e gjate 1.60cm, pesha juaj ideale = 54.0kg.

 

12- Nese jeni e gjate 1.61cm, pesha juaj ideale = 54.9 kg.

 

13- Nese jeni e gjate 1.62cm, pesha juaj ideale = 55.8 kg.

 

14- Nese jeni e gjate 1.63cm, pesha juaj ideale = 56.7 kg.

 

15- Nese jeni e gjate 1.64cm, pesha juaj ideale =57.6 kg.

 

16= Nese jeni e gjate 1.65cm, pesha juaj ideale = 58.5 kg.

 

17- Nese jeni e gjate 1.66cm, pesha juaj ideale = 59.4 Kg.

 

18- Nese jeni e gjate 1.67cm, pesha juaj ideale = 60.3 kg.

 

19- Nese jeni e gjate 1.68cm, pesha juaj ideale = 61.2 kg.

 

20 Nese jeni e gjate 1.69cm, pesha juaj ideale = 62.1 kg.

 

21- Nese jeni e gjate 1.70cm, pesha juaj ideale = 62.9 kg.

 

22- Nese jeni e gjate 1.71cm, pesha juaj ideale = 63.9 kg.

 

23- Nese jeni e gjate 1.72cm, pesha juaj ideale = 64.8 kg.

 

24- Nese jeni e gjate 1.73cm, pesha juaj ideale = 65.7 kg.

 

25- Nese jeni e gjate 1.74cm, pesha juaj ideale = 66.6 kg.

 

26 -Nese jeni e gjate 1.75cm, pesha juaj ideale = 67.5 kg.

 

27- Nese jeni e gjate 1.76cm, pesha juaj ideale = 68.4 kg.

 

28- Nese jeni e gjate 1.77cm, pesha juaj ideale = 69.3 kg.

 

29- Nese jeni e gjate 1.78cm, pesha juaj ideale = 70.2 kg.

 

30 -Nese jeni e gjate 1.79cm, pesha juaj ideale = 71.1 kg.

 

31- Nese jeni e gjate 1.80cm, pesha juaj ideale = 71.9 kg