Speciale

Ballina Speciale

MUST READ

Si të çlirohemi nga komplekset

Në gjuhën shkencore fjala kompleks ka ketë domethënie: “Një grup idesh, emocionesh dhe tendencash në përgjithësi të ndrydhura që ndikojnë në sjelljen e një individi”. Me...